تماس با ما

راه های ارتباط با ما.

شماره تماس: ۰۹۳۰۱۰۳۳۳۰۳

پشتیبانی و مسئول فنی سایت:

شماره تماس : ۰۹۱۹۷۷۲۹۱۰۱

رايانامه: suport@shadnoush.com

مدیریت سایت:

تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۲۲۴۱۶۱۰۹
رايانامه: mshadnoush@gmail.com

اینستاگرام: drshadnoush