وبسایت رسمی دکتر شادنوش تحت مدیریت دکتر مهدی شادنوش می‌باشد.

در این وبسایت خدمات مربوط به رژیم درمانی به کاربرام عزیز ارائه می‌گردد.