منابع غنی از پتاسیم

منابع غنی از پتاسیم : پتاسیم ماده ای ضروری برای بدن است و از ضخیم شدن رگ های خونی جلوگیری خواهد کرد. پتاسیم ماده معدنی بسیار موثریست که نقش …