نکات تغذیه ای در کم خونی

نکات تغذیه ای در کم خونی : کم خونی اختلال شایعی است که در آن گلبول های قرمز سالم، به تعداد کافی برای حمل اکسیژن به بافت های بدن وجود ندارد.