خواص کنجد

2014-07-18T09:42:13+00:00

کنجد گیاهی است یکساله با ارتفاع حدود یک متر که [...]