خواص خرما برای افطاری؛ چرا هنگام افطاری باید خرما بخوریم؟!

2016-06-11T23:24:17+00:00

خرما یکی از خوراکی های جدانشدنی سفرهای افطار است اما [...]