مواد غذایی مفید برای سلامت قلب

شیوع روزافزون بیماریهای قلبی یکی از معضلات امروزی بویژه در جامعه شهری است. رژیم غذایی ناسالم و مصرف فراوان غذاهای حاوی چربی و پرانرژی زمینه بیماریهای قلبی را فراهم می نماید. یک از سوالات رایج آنست که چه مواد غذایی برای سلامت قلب مفید می باشند. واقعیت آنست که مصرف  رژیم غذایی سالم و متناسب که حاوی همه گرو ههای غذایی می باشد می تواند تضمین کننده سلامت قلب باشد. ولی مصرف مواد غذایی ذیل در بهبود سلامت قلب حائز اهمیت می باشند

 

دکترشادنوش

ادامه مطلب »