دانستنیهایی در موردعوارض مکملهای لاغری

درسالهای اخیر چاقی وواضافه وزن در بسیاری از کشورهای جهان به یکی از مشکلات اساسی بهداشتی درمانی تبدیل شده  است .چاقی معمولا به صورت افزایش نمایه توده بدنی مشخص می گردد .اضافه وزن وچاقی...