پروبیوتیک ها و اثرات آنها برسلامت

پروبیوتیک ها در واقع میکروارگانیسم های زنده ولی غیر بیماری زا هستند که با ایجاد تعادل در تعداد و گونه های باکتری های موجود در بدن اثرات خود را ایجاد می کنند. اگرچه شناسایی و مصرف این باکتری ها به ده ها سال قبل باز می گردد ، امروزه فواید احتمالی مصرف آنها و تحقیقات در این زمینه ، به ویژه به شکل مواد غذایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که به طور کلی باکتری ها به ایجاد بیماری شهرت دارند، در نگاه اول پذیرش این ایده که مصرف چند میلیارد از آنها در روز برای سلامتی شما مفید است، واقعا سخت به نظر می رسد. اما مصرف تعداد زیاد این باکتری در روز در واقع مساله عجیبی نیست زیرا در حالت عادی و در هر روده سالمی حدود 100 تریلیون میکروارگانیسم از 500 گونه مختلف وجود دارد. این میکروارگانیسم ها (فلور) در حالت عادی ما را بیمار نمی کنند و بیشتر آنها مفید هستند. باکتری های موجود در روده همچنین میکروارگانیسم مضر (پاتوژن) را کنترل ، به هضم و جذب مواد مغذی و عملکرد سیستم ایمنی کمک می کنند.

 

دکتر شادنوش

ادامه مطلب »