نکات تغذیه ای در کم خونی

کم خونی اختلال شایعی است که در آن گلبول های قرمز سالم،  به تعداد کافی برای حمل اکسیژن به بافت های بدن وجود ندارد.  كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن از مشكلات عمده تغذيه اي و بهداشتي در ایران است. این مشکل به ویژه در کودکان و زنان در سنین باروری مشاهده می شود. كمبود آهن در تمام مراحل زندگي مي تواند عوارضی از جمله كاهش قدرت ادراك و يادگيري داشته باشد که بسته به میزان کمبود شدت متفاوتی دارند. برای درمان کم خونی ابتدا باید علت آن مشخص شود. در صورت کمبود دریافت مواد مغذی مانند آهن ، تصحیح و تکمیل دریافت غذایی از گزینه های مکمل درمان محسوب می شود.

 

دکتر شادنوش

ادامه مطلب »