برای دریافت فایل آموزش استفاده از بخش دانشجویی سایت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دکتر شادنوش

توجه : این بخش مخصوصا دانشجویان است و صرفا با وارد کردن شماره دانشجویی فایل ها قابل دریافت اند .

دانلود : دریافت فایل