افزایش سطح دید شبانه

بر طبق نتایج بدست آمده، مصرف کلم پیچ می تواند منجر به بهبود و افزایش سطح دید شبانه شود.

آیا مشکل رانندگی در شب را دارید؟ پس از کلم پیچ استفاده کنید. بر اساس نتایج یک تحقیق چینی که اخیرا به انجام رسیده است لوتئین، ترکیبی که در اغلب سبزیجات سبز پربرگ یافته می شود، می تواند باعث بهتر شدن دید شبانه شود.

 

دکتر شادنوش

در این بررسی، آن دسته از افرادی که در طول یک سال، به شکل روزانه از مکمل های لوتئین استفاده کرده بودند افزایش قابل توجهی را در حوزه هایی نظیر: دقت بینایی، حساسیت به کنتراست و حساسیت به نور بسیار شدید تجربه کردند، تمامی نشانگرهای ذکر شده می توانند منجر به دید بهتر در شب و در نتیجه رانندگی بهتر شوند. لوتئین در بافت های سالم شبکیه وجود دارد و وظیفه ی آن کمک به وضوح بینایی می باشد. کاهش میزان لوتئین (این پدیده در نتیجه ی مواردی نظیر پیروی از رژیم غذایی نامناسب، استعمال دخانیات و قرار گرفتن در معرض نور UV یا ماوراء بنفش، بوجود می آید)، منجر به کاهش تدریجی بینایی خواهد شد، بویژه در موقعیت هایی که نور، بسیار کم و یا بسیار شدید می باشد.

مصرف روزانه ی 20 میلی گرم لوتئین از خواصی مشابه به یک فنجان کلم پیچ پخته شده (در حدود 4 فنجان کلم پیچ خام) برخوردار است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه تگزاس، رژیم های غذایی سرشار از میوه جات و سبزیجات نیز به دریافت مقادیر مطلوبی از مواد مغذی کمک می کنند. با این وجود، چنانچه در صدد تقویت بینایی خود هستید، بهتر است به منظور کسب نتایج بهتر، از مکمل ها نیز استفاده بکنید.

 

منبع: prevention.com

 

درباره نویسنده

پاسخ