دیابت تبعیض نمی گذارد!

? دیابت در صورت درمان نشدن باعث بیماری‌های قلبی، بیماری‌های کلیوی، سکته، نابینایی و صدمه به سیستم عصبی (به‌خصوص در پاها) می‌شود
✔️ دیابت را جدی بگیرید

درباره نویسنده

پاسخ