پرسش و پاسخ

این بخش برای افرادی مناسب است که سابقه معاینه و تشکیل پرونده را ندارند.
کسانی که تحت معاینه قرار گرفته اند و تشکیل پرونده داده اند، می توانند از طریق برقراری تماس تلفنی سوالات خود را مطرح کنند.
پس از مشاهده و بررسی  پرونده بیمار ، در اولین فرصت پاسخگو خواهیم بود.